Certifikáty našich produktov

 • Certifikát preukázania zhody č. A5.2/01/0305/1/C/C04
  Disperzné farby, typ Difinex-i, Difinex-e
  Strana 1 | Strana 2
 • Vyhlásenie zhody
  Disperzný lepiaci tmel, typ Topinex – Špachtel
  Strana 1
 • Vyhlásenie zhody
  Disperzné omietky, typ Topinex, Topinex – Mozaik
  Strana 1
 • Certifikát preukázania zhody č. 5301C/02/0619/1/C/C04
  Silikónová farba Silinex
  Strana 1 | Strana 2
 • Vyhlásenie zhody
  Silikónová omietka Topinex – Silikon
  Strana 1
 • Certifikát preukázania zhody č. 2103A/02/0524/1/C/C04
  Vonkajší tepelnoizolačný systém s omietkou, typ Kompaktinex MV
  Strana 1  | Strana 2
 • Certifikát preukázania zhody č. 2103A/02/0523/1/C/C04
  Vonkajší tepelnoizolačný systém s omietkou, typ Kompaktinex PS
  Strana 1  | Strana 2
 • Európske technické osvedčenie ETA-09/0031
  Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou z penového polystyrénu pre použitie ako vonkajšia izolácia budov, typ Kompaktinex EPS
  Strana 1
 • Európske technické osvedčenie ETA-09/0210
  Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou z minerálnej vlny pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov, typ Kompaktinex MW
  Strana 1