Silikon

Disperzná silikónová omietkovina

Produkt:
Povrchová omietka na báze živice s bielym mramorovým pieskom a pre spracovanie vylepšujúcimi prípravkami. Ide o výslednú povrchovú úpravu.

Použitie:
Ako dekoratívna omietka na fasády, vnútorné steny rôznej štruktúry, pre novostavby a staré budovy.

Zloženie:
Voda, dispergátor, zahusťovadlo, farba (titanová beloba), rôzne frakcie mramorovej drti, akrylátové spojivo, silikónová živica, filmotvorný prostriedok, zvlhčujúci prostriedok, protipliesňové prípravky a regulátor pH.

Vlastnosti:
Silno vodoodpudivá, vysoko paropriepustná, odolná voči mechanickým vplyvom, vhodná pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Podklad:
Musí byť suchý, bez prachu a čistý. Ako základ sú vhodné všetky čisté minerálne podklady, ako vápennocementová omietka, tepelnoizolačné omietky, armovací tmel. Pri nových podkladoch je potrebné dodržiavať minimálnu dobu 2 týždňov na vyschnutie a naviazanie sa s jadrovým podkladom. Všetky podklady je potrebné odskúšať na schopnosť nosnosti ďalšej vrstvy.

Spôsob spracovania:
24 hod. pred nanesením silikónovej omietky pomocou štetky alebo maliarského válčeka naneseme silikónový penetračný náter – neriedený. Silikónovú omietku nanášať s nerezovým náradím a štrukturovať s plastovým hoblom. Nenanášať pri priamom slnečnom žiarení, vysokej vlhkosti, silnom vetre, pri teplote pod +5°C. Chrániť pred mrazom, dažďom a rýchlym vysúšaním. NEMIEŠAŤ S INÝMI MATERIÁLMI!!!

Upozornenie:
Údaje tohoto technického listu odpovedajú súčastnému stavu poznania a skúsennostiam. Produkty ako aj suroviny podliehajú kontrole, čím je zabezpečená rovnaká kvalita. Naša technická pomoc je Vám úplne k dispozícií.

Dodávanie:
V plastových obaloch po 25kg. Farba biela alebo podľa farebného vzorkovníka fy Inex.

Zasychanie:
Predschnutie je závislé od hrúbky omietky po 12 až 24 hod. Voči prachu a dažďu je omietka odolná po 2 až 3 hod.

Skladovateľnosť:
Dobre uzatvorená v plastovom obale cca 6 mesiacov, nesmie byť skladovaná pod bodom mrazu a na priamom slnečnom svetle (od +5°C do +35°C).

Fyziologické účinky:
TOPINEX – SILIKON neobsahuje žiadne toxické látky. Pokožku rúk je vhodné chrániť ochranným krémom a rukavicami. Po práci umyť ruky a náradie vodou.

Technické dáta:
Spotreba: podľa hrúbky omietky
Špecifická hmotnosť: 1700kg / m3
Hodnota PH: 8 – 9
Nebezpečie požiaru: žiadne