INEX s.r.o.

Slovenská firma lNEX, s.r.o. bola založená v roku 1990, v zápätí začala výrobu interiérových a exteriérových omietok, ako aj farieb pre stavebníctvo. Počas dvadsiatich štyroch rokov sa jej ponuka neustále rozširovala: Dnes si zákazník môže vybrať disperzné stierkové omietky s charakteristickou štruktúrou podla katalógu až v 144 farebných odtieňoch. Komplexnosť fasád firma doriešila pred štyrmi rokmi výrobou špeciálnych, vode i mrazu vzdorných soklových látok, ktoré sa taktiež odfarbujú. Tieto omietky sa používajú najmä na exponované časti objektov pri styku s podlahou, dlažbou, či chodníkom alebo na stĺpy a pilastre, ktoré sú z hľadiska poveternostných podmienok extrémne namáhané.

Viac info

Kontakt

Inex s.r.o.
02/63 838 646

Ferdics
0903 214 961
0903 459 036

Výroba farieb

farby

Viac info

Výroba omietok

omietky

Viac info

Zateplovacie systémy

zateplovacie

Viac info