Hydroizolácia

Jednozložková hydroizolácia vhodná do exteriéru, ale aj interiéru.

Aquastopinex

 • Produkt

  Jednokomponentná, flexibilná izolácia stavieb proti tlakovej, tečúcej vode v oblasti sokla – základov na báze pojidla, kremičiteho pieska, flexibilizujúcej a spevňujúcej zložky.

 • Použitie

  Podkladová pružná náterová hmota pre plošnú aplikáciu na murivo, jadrovéomietky, betón, potery.

 • Vlastnosti

  Flexibilný, elastický, trvale odolný vode bez rozpúšťadla,vysoká priľnavosť k podkladu.

 • Podklad

  Podklad musí byť suchý, nezamrznutý, držiaci, neznečistený prachom, popolom, plesňou a iným. Filmotvorné nátery odstrániť. Nedržiaci podklad spevniť hĺbkovou penetráciou Stabil.

 • Spracovanie

  Zmiešať s potrebným množstvom vody a homogénne premiešať 2 až 3 minúty. Nechať 5 minút zrieť a potom ešte raz krátko premiešať. Nanášať nerezovým náradím, štetcom alebo valčekom. Natierať v dvoch až v troch vrstvách, podľa náročnosti prostredia. Novú vrtstvu odporúčame naniesť po 24 hodinách. Jeden náter minimálna hrúbka 1mm.

 • Balenie

  V plastových vedrách alebo vo vreciach.

 • Skladovanie

  Skladovať v suchu na drevených paletách. Skladovateľnosť 12 mesiacov.

 • Všeobecné

  Uvedené údaje sú zodpovedne sprostredkované. Naše produkty ako ajvšetky pokyny použité suroviny podliehajú kontinuálnej kontrole, čím je zaručenástabilnávysoká kvalita. Technický list slúži iba ako orientačný a nezáväznýpodklad.Aplikácia musí byť riešená v danom prostredí. Ďalšie údaje sú v KBÚ.V špeciálnych podmienkach doporučujeme konzultáciu s výrobcom.


Adhézny mostík

 • Produkt

  Špeciálny bezrozpúšťadľový náter, pre zlepšenie priľnavosti, pripravený k okamžitému použitiu.

 • Použitie

  Podkladový náter na báze polymérnej disperzie s prídavkom minerálnychplnidiel a špeciálnych aditív.

 • Vlastnosti

  Spevňujúci, vodoodolný, difúzny.

 • Podmienky spracovania

  Teplota počas spracovania a schnutia nesmie klesnúť pod 5°C.

 • Podklad

  Podklad musí byť suchý, nezamrznutý, držiaci, neznečistený prachom, popolom, plesňou a iným.

 • Spracovanie

  Pripravený k použitiu a k nanášaniu valčekom alebo štetcom. Chránte oči a pokožku pred priamym kontaktom.

 • Upozornenie

  Susediace stavebné časti (okná, rámy na oknách, dvere atď.) je potrebné pred prácou dôkladne prekryť, a tak ich ochrániť pred poškodením a znečistením. Produkt nemiešajte s inými materiálmi.

 • Balenie

  Vedro 1kg, 5kg, biela farba.

 • Všeobecné

  Uvedené údaje sú zodpovedne sprostredkované. Naše produkty, ako aj všetky pokyny a použité suroviny, podliehajú kontinuálnej kontrole, čím je stabilne zaručená vysoká kvalita. Technický list je iba orientačný a nezáväzný podklad. Aplikácia musí byť riešená pre dané prostredie. Ďalšie údaje sú v KBÚ. V špeciálnych podmienkach odporúčame konzultáciu s výrobcom.