INEX spol. s.r.o.

Slovenská firma lNEX, s.r.o. bola založená v roku 1990, v zápätí začala výrobu interiérových a exteriérových omietok, ako aj farieb pre stavebníctvo. Počas dvadsiatich štyroch rokov sa jej ponuka neustále rozširovala: Dnes si zákazník môže vybrať disperzné stierkové omietky s charakteristickou štruktúrou podla katalógu až v 144 farebných odtieňoch. Komplexnosť fasád firma doriešila pred štyrmi rokmi výrobou špeciálnych, vode i mrazu vzdorných soklových látok, ktoré sa taktiež odfarbujú. Tieto omietky sa používajú najmä na exponované časti objektov pri styku s podlahou, dlažbou, či chodníkom alebo na stĺpy a pilastre, ktoré sú z hľadiska poveternostných podmienok extrémne namáhané.

Všetky omietkové materiály, ktoré firma INEX, s.r.o. ponúka pod jednou značkou TOPINEX (Čestné uznanie na CONECO’96 za slovenský výrobok), sú tzv. mokré omietkové zmesi vyrobené na báze vody. Sú teda umývateľné a ekologicky neškodné: Ich cenovou výhodou je vďaka konzistencií a praktickému baleniu v 20 a 25 kg plastových vedrách) možnosť okamžitého použitia (nie je teda potrebná príprava zmesi na stavenisku ako pri suchých omietkach). Samostatná aplikácia je taktiež nenáročná. (Firma INEX, s.r.o. má pre zákazníkov k dispozícií tzv. demonštračnú stenu na prípadné zaučenie hlavne individuálnych zákazníkov.) Drobný odberatelia oceňujú, že odber nie je limitovaný množstvom.

Omietková séria TOPINEX pokrýva celú škálu materiálov potrebných pri úprave povrchu budov: TOPINEX ZÁKLAD (penetračný náter), TOPINEX ŠPACHTEL (zateplovací tmel), TOPINEX MOZAIK (už spomenutá soklová hmota) a TOPINEX 101, 102 a 103 (štruktúrované omietky). Pod značkou DIFINEX firma INEX, s.r.o. ponúka disperzné farby pre interiér a exteriér (miešajú sa podla vlastných receptúr firmy z pigmentov renomovaných zahraničných firiem). Okrem vysokokvalitných omietkových zmesí a náterových látok firma INEX, s.r.o. rozšírila svoju ponuku aj o komplexný zateplovací systém KOMPAKTINEX (systémom KOMPAKTINEX bolo medzičasom zateplených množstvo budov v SR). Vo výrobných a skladových priestoroch firmy INEX, s.r.o. ponúka firma “FERDICS” všetky potrebné komponenty k zateplovaniu, polystyrény (alt. Nobasil), rohové lišty, soklové lišty, tanierové príchytky, sklotkaninu i špeciálne nerezové náradie aj ozdobné fasádne profily, Firma INEX, s.r.o. poskytuje aj špeciálne technické poradenstvo, autorský dozor, ako aj bezplatné služby.

Všetky výrobky majú certifikát TSÚS-u.

Značnú časť svojej produkcie firma INEX, s.r.o, exportuje, a to najmä do Česka, Rakúska, Ruska a na Ukrajinu. V SR má svojich predajcov v Rajeckých Tepliciach, Šamoríne.

Od roku 2002 firma predáva a vyrába farby a omietky na báze silikónových živíc. Úplnou samozrejmosťou je to, že všetky naše nové výrobky sú Technicky osvedčené a je na ne vydaný Certifikát zhody od TSUS Bratislava.